Dịch vụ

Cũng cấp máy móc thiết bị – Hoá chất vệ sinh công nghiệp

Cũng cấp máy móc thiết bị – Hoá chất vệ sinh công nghiệp…

Máy hút bụi công nghiệp IPC (xuất xứ ITALIA)
chữ G là đầu máy hình vuông chữ P là máy màu đen
chữ Y là đầu máy hình tròn chữ S là máy màu trắng
STT Model Tên hàng Hình Ảnh Đơn giá
(đã bao gồm 10% thuế)
Ghi chú
1 YP1/20 W&D Máy hút bụi khô ướt YP1/20 W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 1
– Công suất: 1400W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 1735mmH2O
– Lưu lượng khí: 108m3/h
– Dung tích/chất liệu: 20L/Plastic
– Chiều dài dây điện: 5m
– Độ ồn: 78dB(A)
– Đường kính ống nối: 32mm
– Kích thước (LxWxH): 330x310x500 mm
5,250,000 Đặt hàng
2 YS1/20 W&D Máy hút bụi khô ướt YS1/20 W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 1
– Công suất: 1400W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 1735mmH2O
– Lưu lượng khí: 108m3/h
– Dung tích/chất liệu: 20L/inox
– Chiều dài dây điện: 5m
– Độ ồn: 78dB(A)
– Đường kính ống nối: 32mm
– Kích thước (LxWxH): 330x310x500mm
– Cân nặng: 5.6kg
3,250,000 Đặt hàng
3 YP1/27 W&D Máy hút bụi khô ướt YP1/27 W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 1
– Công suất: 1500W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2230mmH2O
– Lưu lượng khí: 255m3/h
– Dung tích/chất liệu: 27l/plastic
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 72dB(A)
– Đường kính ống nối: 36mm
– Kích thước (LxWxH): 360x360x630mm
– Cân nặng: 8.0kg
6,200,000 Đặt hàng
4 YS1/27 W&D Máy hút bụi khô ướt YS1/27 W&D
–  Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 1
– Công suất: 1500W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2230mmH2O
– Lưu lượng khí: 255m3/h
– Dung tích/chất liệu: 27l/inox
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 72dB(A)
– Đường kính ống nối: 36mm
– Kích thước (LxWxH): 360x360x630mm
– Cân nặng: 9.0kg
6,200,000 Đặt hàng
5 GP1/27 W&D Máy hút bụi khô ướt GP1/27 W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 1
– Công suất: 1300W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2380mmH2O
– Lưu lượng khí: 200m3/h
– Dung tích/chất liệu: 27l/plastic
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 70dB(A)
– Đường kính ống nối: 36mm
– Kích thước (LxWxH): 380x380x650mm
– Cân nặng: 10.5kg
46,200,000 Đặt hàng
6 GS1/33 W&D Máy hút bụi khô ướt GS1/33 (1600W) W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 1
– Công suất: 1600W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2380mmH2O
– Lưu lượng khí: 200m3/h
– Dung tích/chất liệu: 33L/inox
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 70dB(A)
– Đường kính ống nối: 36mm
– Kích thước (LxWxH): 380x380x650mm
– Cân nặng: 12kg
6,200,000 Hàng có sẵn
7 GP1/35 W&D Máy hút bụi khô ướt GP1/35 (1600W) W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 1
– Công suất: 1600W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2380mmH2O
– Lưu lượng khí: 200m3/h
– Dung tích/chất liệu: 35l/plastic
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 70dB(A)
– Đường kính ống nối: 38mm
– Kích thước (LxWxH): 450x460x840mm
– Cân nặng: 11.0kg
6,550,000 Đặt hàng
8 GS1/41 W&D Máy hút bụi khô ướt GS1/41 (1600W) W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 1
– Công suất: 1600W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2380mmH2O
– Lưu lượng khí: 200m3/h
– Dung tích/chất liệu: 41l/inox
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 70dB(A)
– Đường kính ống nối: 38mm
– Kích thước (LxWxH): 380x380x900mm
– Cân nặng: 13.0kg
6,800,000 Đặt hàng
9 YS2/45 W&D Máy hút bụi khô ướt YS2/45 W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 2
– Công suất: 2800W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2230mmH2O
– Lưu lượng khí: 510m3/h
– Dung tích/chất liệu: 45l/inox
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 74dB(A)
– Đường kính ống nối: 38mm
– Kích thước (LxWxH): 480x480x780
– Cân nặng: 20kg
7,800,000 Đặt hàng
10 YP2/62 W&D Máy hút bụi khô ướt YP2/62 W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 2
– Công suất: 2800W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2230mmH2O
– Lưu lượng khí: 510m3/h
– Dung tích/chất liệu: 62l/plastic
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 74dB(A)
– Đường kính ống nối: 38mm
– Kích thước (LxWxH): 540x480x880mm
– Cân nặng: 21kg
7,860,000 Đặt hàng
11 YS2/62 W&D Máy hút bụi khô ướt YS2/62 W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 2
– Công suất: 2800W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2230mmH2O
– Lưu lượng khí: 510m3/h
– Dung tích/chất liệu: 62l/inox
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 74dB(A)
– Đường kính ống nối: 38mm
– Kích thước (LxWxH): 540x480x880mm
– Cân nặng: 21kg
7,600,000 Đặt hàng
12 GP2/62 W&D Máy hút bụi khô ướt GP2/62 W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 2
– Công suất: 2600W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2380mmH2O
– Lưu lượng khí: 400m3/h
– Dung tích/chất liệu: 62l/nhựa
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 72dB(A)
– Đường kính ống nối: 38mm
– Kích thước (LxWxH): 550x600x960mm
– Cân nặng: 20.0kg
11,200,000 Đặt hàng
13 GS2/62 W&D Máy hút bụi khô ướt GS2/62 W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 2
– Công suất: 2600W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2380mmH2O
– Lưu lượng khí: 400m3/h
– Dung tích/chất liệu: 62l/inox
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 72dB(A)
– Đường kính ống nối: 38mm
– Kích thước (LxWxH): 550x600x960mm
– Cân nặng: 21.0kg
10,200,000 Hàng có sẵn
14 GP2/72 W&D Máy hút bụi khô ướt GP2/72 W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 2
– Công suất: 2600W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2380mmH2O
– Lưu lượng khí: 400m3/h
– Dung tích/chất liệu: 72l/nhựa
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 72dB(A)
– Đường kính ống nối: 38mm
– Kích thước (LxWxH): 550x600x1030mm
– Cân nặng: 21kg
11,700,000 Đặt hàng
15 GS2/72 W&D Máy hút bụi khô ướt GS2/72 W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 2
– Công suất: 2600W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2380mmH2O
– Lưu lượng khí: 400m3/h
– Dung tích/chất liệu: 78l/inox
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 72dB(A)
– Đường kính ống nối: 38mm
– Kích thước (LxWxH): 550x600x980mm
– Cân nặng: 22.0kg
12,458,000 Đặt hàng
16 YP3/62 W&D Máy hút bụi khô ướt YP3/62 W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 3
– Công suất: 3500W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2230mmH2O
– Lưu lượng khí: 765m3/h
– Dung tích/chất liệu: 62l/nhựa
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 76dB(A)
– Đường kính ống nối: 38mm
– Kích thước (LxWxH): 540x480x880mm
– Cân nặng: 23kg
13,300,000 Đặt hàng
17 YS3/62 W&D Máy hút bụi khô ướt YS3/62 W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 3
– Công suất: 3500W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2230mmH2O
– Lưu lượng khí: 765m3/h
– Dung tích/chất liệu: 62l/inox
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 76dB(A)
– Đường kính ống nối: 38mm
– Kích thước (LxWxH): 540x480x880mm
– Cân nặng: 23kg
13,300,000 Đặt hàng
18 GP3/62 W&D Máy hút bụi khô ướt GP3/62 W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 3
– Công suất: 3600W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2380mmH2O
– Lưu lượng khí: 600m3/h
– Dung tích/chất liệu: 62l/nhựa
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 74dB(A)
– Đường kính ống nối: 38mm
– Kích thước (LxWxH): 550x600x960mm
– Cân nặng: 22kg
13,600,000 Đặt hàng
19 GS3/62 W&D Máy hút bụi khô ướt GS3/62 W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 3
– Công suất: 3600W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2380mmH2O
– Lưu lượng khí: 600m3/h
– Dung tích/chất liệu: 62l/inox
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 74dB(A)
– Đường kính ống nối: 38mm
– Kích thước (LxWxH): 550x600x960mm
– Cân nặng: 24kg
11,550,000 Hàng đang về
20 GP3/78 W&D Máy hút bụi khô ướt GP3/78 W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 3
– Công suất: 3600W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2380mmH2O
– Lưu lượng khí: 600m3/h
– Dung tích/chất liệu: 72l/nhựa
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 74dB(A)
– Đường kính ống nối: 38mm
– Kích thước (LxWxH): 550x600x1030mm
– Cân nặng: 23.0kg
13,700,000 Đặt hàng
21 GS3/78 W&D Máy hút bụi khô ướt GS3/78 W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 3
– Công suất: 3600W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2380mmH2O
– Lưu lượng khí: 600m3/h
– Dung tích/chất liệu: 78l/inox
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 74dB(A)
– Đường kính ống nối:38mm
– Kích thước (LxWxH): 550x600x980mm
– Cân nặng: 24kg
11,100,000 Hàng có sẵn
22 GS3/78 W&D DFS Máy hút bụi khô ướt GS3/78 W&D DFS (2 tầng lọc bụi)
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 3
– Công suất: 3600W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2380mmH2O
– Lưu lượng khí: 600m3/h
– Dung tích/chất liệu: 78l/inox
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 74dB(A)
– Đường kính ống nối: 38mm
– Kích thước (LxWxH): 550x600x980mm
– Cân nặng: 24.0kg
14,500,000 Đặt hàng
23 GC1/35 W&D Máy hút bụi khô ướt GC1/35 W&D (1600W)
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 1
– Công suất: 1600W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2470mmH2O
– Lưu lượng khí: 210m3/h
– Dung tích/chất liệu: 35l/nhựa
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 72dB(A)
– Đường kính ống nối: 38mm
– Kích thước (LxWxH): 380x380x660mm
– Cân nặng: 10.0kg
6,600,000 Đặt hàng
24 GC2/90 W&D Máy hút bụi khô ướt GC2/90 W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 2
– Công suất: 2400W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2470mmH2O
– Lưu lượng khí: 420m3/h
– Dung tích/chất liệu: 90l/nhựa
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 74dB(A)
– Đường kính ống nối: 38mm
– Kích thước (LxWxH): 460x560x920mm
– Cân nặng: 26.0kg
12,400,000 Đặt hàng
25 GC3/107W&D Máy hút bụi khô ướt GC3/107W&D
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 3
– Công suất: 3300W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2470mmH2O
– Lưu lượng khí: 630m3/h
– Dung tích/chất liệu: 107l/nhựa
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 76dB(A)
– Đường kính ống nối: 38mm
– Kích thước (LxWxH): 500x620x1110mm
– Cân nặng: 32kg
14,800,000 Đặt hàng
26 GS1/33 EXT Máy hút bụi giặt thảm GS1/33 EXT
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 2 (1 mô tơ hút + 1 mô tơ bơm)
– Công suất: 1200W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2470mmH2O
– Lưu lượng khí: 210m3/h
– Dung tích/chất liệu: 33L/nhựa
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 72dB(A)
– Đường kính ống nối: 36mm
– Mô tơ bơm: 48W
– Lưu lượng nước bơm: 0.8l/phút
– Áp lực bơm: 2bar
– Kích thước (LxWxH): 380x380x650mm
– Cân nặng: 12.0kg
12,098,000 Hàng đang về
27 GS2/62 EXT GARAGE Máy hút bụi giặt thảm GS2/62 EXT GARAGE
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 3 (2 mô tơ hút + 1 mô tơ bơm)
– Công suất hút: 2400W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2470mmH2O
– Lưu lượng khí: 420m3/h
– Dung tích/chất liệu: 62l/inox
– Bình chứa nước sạch: 25l
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 74dB(A)
– Đường kính ống nối: 38mm
– Mô tơ bơm: 48W
– Lưu lượng nước bơm: 0.8l/phút
– Áp lực bơm: 2bar
– Kích thước (LxWxH): 550x600x960mm
– Cân nặng: 21kg
16,700,000 Đặt hàng
28 Máy hút bụi giặt thảm GS2/62 EXT
– Chức năng: Hút bụi, hút nước
– Số mô tơ: 3 (2 mô tơ hút + 1 mô tơ bơm)
– Công suất hút: 2400W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2470mmH2O
– Lưu lượng khí: 420m3/h
– Dung tích/chất liệu: 62l/inox
– Bình chứa nước sạch: 25l
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Độ ồn: 74dB(A)
– Đường kính ống nối: 38mm
– Mô tơ bơm: 90W
– Lưu lượng nước bơm: 1.8l/phút
– Áp lực bơm: 3.5bar
– Kích thước (LxWxH): 550x600x960mm
Cân nặng: 21kg
19,000,000 Đặt hàng
29 Mã: Florida/Atlanta
Motor: 120W-1400rpm (nam châm vĩnh cửu)
Điện áp: 220-240V
Đây điện: 8.5m
Cân nặng: 14.5kg
Kích thước miệng ống: 2xØ1,4mm
Độ rộng chà: 470mm
Độ rộng làm việc: 370mm
Ống: inox không gỉ
Bàn chà: có khả năng quay
17,200,000 Đặt hàng
30 Máy dọn nhà bằng hơi nước nóng IPC SG30P
– Thể tích nồi hơi: 2L
– Thùng hóa chất tẩy rửa: 1,5L
– Áp suất làm việc (bar/Mpa): 5,5/0,55
– Nhiệt độ hơi nước max: 140 độ C
– Lưu lượng hơi nước: 0-100 g/phút
– Nguồn điện sử dụng (V/Hz): 1-220 / 50 (05m cáp)
– Trọng lượng: 12 kg
– Kích thước: 57x40x65 cm
28,000,000 Đặt hàng
31 GP1/27 HEPA ISO5 Máy hút bụi phòng sạch GP1/27 HEPA ISO5
– Chức năng: Hút bụi
– Số mô tơ: 1
– Công suất: 1300W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2870mmH2O
– Lưu lượng khí: 210m3/h
– Dung tích/chất liệu: 27l/ nhựa
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Bề mặt lọc: 12.000cm2
– Độ ồn: 64dB(A)
– Đường kính ống nối: 36mm
– Kích thước (LxWxH): 380x380x650mm
– Cân nặng: 10.5kg
8,800,000 Đặt hàng
32 GS1/33 HEPA ISO5 Máy hút bụi phòng sạch GS1/33 HEPA ISO5
– Chức năng: Hút bụi
– Số mô tơ: 1
– Công suất: 1300W
– Điện áp: 220-240V
– Khả năng hút nước: 2870mmH2O
– Lưu lượng khí: 210m3/h
– Dung tích/chất liệu: 33l/inox
– Chiều dài dây điện: 8.5m
– Bề mặt lọc: 12.000cm2
– Độ ồn: 64dB(A)
– Đường kính ống nối: 36mm
– Kích thước (LxWxH): 380x380x650mm
– Cân nặng: 12kg
9,000,000 Đặt hàng
Thời hạn thanh toán
– Thanh toán trước khi nhận hàng
– Đối với đơn hàng có giá trị từ 30.000.000đ thì thanh toán 30% khi đặt hàng và 70% còn lại trong vòng theo hạn mức thời hạn công nợ tùy vào mặt hàng.
– Trong trường hợp ngày thanh toán trùng với ngày nghỉ thì công nợ sẽ được thanh toán trước 1 ngày.
( Linh kiện, Phụ kiện mua thêm quý đại lý vui lòng liên hệ)
– Miễn phí vận chuyển trong phạm vi  nội thành TP VIỆT TRÌ
– Tất cả máy do công CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HOÀN HẢO  phân phối đều được bảo hành 12 tháng
– Khách hàng ở ngoại tỉnh sẽ tự thanh toán tiền phí vận chuyển.
– Thanh toán tiền mặt ngay sau khi giao hàng hoặc chuyển khoản trước khi giao hàng
(Thông tin tài khoản:  NGUYỄN MINH TÂM . Số TK: 19034331081011. Ngân hàng Techcombank – chi nhánh việt trì
– Xin vui lòng gọi số HOTLINE : 0357.252.666 để xác nhận số lượng hàng tồn trước khi Quý Đại Lý nhận đơn hàng từ khách hàng!

Bài viết liên quan